17’05’19 Il·lusions a Taula

Nit solidària d’Osona en benefici d’Osonament i UVic-UCC

Objecte

LLa solidaritat de la nostra comarca queda ben reflectida en diverses iniciatives que es porten a terme a Osona cada any.

Des del Rotary de Vic-Osona hem volgut aportar el nostre esforç i posar a disposició la nostra dedicació en favor d’una causa que creiem que mereix tota l’atenció de la nostra societat.


En col·laboració amb Osonament i UVic-UCC/ CESS presentem una vetllada organitzada per captar fons per:

La creació d’un servei TERAPÈUTIC que aplicarà les noves tecnologies per potenciar la intervenció precoç i la millora del pronòstic dels problemes de salut mental i addiccions dels joves (14-30 anys) de la comarca d’Osona.

El projecte també posa èmfasi en la recerca, que permetrà conèixer l’impacte de l’aplicació de les noves tecnologies en aquest col·lectiu.


Projecte

Salut mental i addiccions. De què parlem?

Els trastorns mentals estant associats a dificultats en el desenvolupament emocional i cognitiu i es relacionen amb el baix rendiment escolar, relacions socials poc satisfactòries, problemes d’inserció laboral, ús de substàncies tòxiques, ús abusiu de noves tecnologies, conductes autolesives i estils de vida inestables i insatisfactoris. Per tant, dificulten poder desenvolupar un projecte de vida ple de significat i desenvolupar una ciutadania activa.

Els problemes de salut mental són més comuns del que es pensa. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), una de cada quatre persones tindrem un problema de salut mental al llarg de la nostra vida. Un 75%, a més, els començarem a tenir abans dels 18 anys, la qual cosa pot tenir conseqüències greus en el desenvolupament dels joves. A més, les problemàtiques no tractades durant la infància o l’adolescència tenen una forta tendència a persistir en l’edat adulta.

Per què un projecte en salut mental en joves?

La major part dels trastorns mentals greus s’inicien en l'adolescència i la joventut i solen comportar una ruptura important en aquesta etapa vital, que afecta al llarg de la vida. Afecten el procés educatiu, posen en risc la inserció en el mercat laboral, obrint la porta a l’exclusió social. L’evidència mostra que la intervenció precoç, inicial o prèvia als primer símptomes, atenua la fase aguda dels problemes de salut mental i millora el pronòstic evolutiu.

A Osona hi ha una població de 27.460 joves de 14 a 30 anys. (IDESCAT)

El 2018, Osona Salut Mental va tractar 1.649 joves d’entre 14 i 30 anys per problemes de salut mental i addiccions, un total del 6% de la població objectiu.

Algunes dades per reflexionar:

Segons dades de l’Observatori de Sistema de Salut de Catalunya, el 2017 va ser l’any amb més visites als centres de salut mental de Catalunya: 235.189 persones: 168.688 persones adultes i 66.501 menors de 18 anys. L’augment més significatiu fa referència al col·lectiu juvenil.

El 30% dels joves de 14 a 29 anys de l’estat espanyol, el que suposa un total de 2 milions de persones, han tingut símptomes de problemes de salut mental en l’últim any, segons el Baròmetre Juvenil de Vida i Salut de la Fundació Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD).

Els problemes de salut mental es desenvolupen de forma primerenca, ja que el 50% dels trastorns en adults comencen abans dels 15 anys i el 75% abans dels 18.

S’estima que la probabilitat de patir un problema de salut mental en la població infantil i adolescent oscil·la entre el 10 i 20%, i entre 4 i 6% correspondrien a trastorns mentals greus. Els estudis també assenyalen que aquest percentatge augmenta a mesura que arriben a l’adolescència.

Entre els adolescents, les taxes de depressió i ansietat han augmentat un 70% en els últims 25 anys. Segons dades de 2018, el suïcidi ja és la primera causa de mort entre els joves a Catalunya, per davant dels accidents de trànsit. Més del 30% de les psicosis induïdes per consum de drogues poden derivar en esquizofrènia i trastorns bipolars.

En moltes ocasions, els joves amb alteracions psicopatològiques inicien el consum de substàncies en trobar amb elles un alleujament als seus símptomes, desenvolupant el què es coneix com a patologia dual tenir al mateix temps un trastorn mental i problemes d’addiccions.

Durant els últims cinc anys, ha crescut un 21% la xifra de joves tractats a les Unitats de Joc Patològic i altres conductes per addició als jocs d’atzar online. El seu consum excessiu pot desencadenar altres trastorns com la drogoaddicció, la depressió i l’ansietat.

Les psicosis ( estat mental en què el pensament i la percepció estan severament afectats, la persona es tendeix a aïllar i en ocasions hi ha una separació de la realitat) són els principals problemes sanitaris dels trastorns mentals, per l’elevada incidència, per com afecten el desenvolupament de les persones que els pateixen i l’impacte que produeixen en el seu entorn familiar i social. La durada de la psicosi no tractada és un factor de risc de mal pronòstic i el major deteriorament es dona en els primers 2 anys. El 20% dels joves que han participat en programes pilot de tractament de la psicosi incipient a Catalunya, han millorat en funcionalitat clínica i social, amb el conseqüent menor ús dels serveis hospitalaris.

L’atenció a la salut mental i les addiccions a Osona

A Osona, s’ha fet un gran esforç al llarg dels últims 40 anys per integrar els serveis dedicats a l’atenció de la salut mental i les addiccions, amb dues entitats que ofereixen tots els serveis: CHV en la vessant assistencial i Osonament en la vessant comunitària.

Cal recordar que l’edifici del CHV d’atenció a la salut mental i a les drogodependències es va poder construir gràcies a l’esforç de tota la societat que es va bolcar en la Campanya de l’any 2000 “Marató Salut Mental Osona”, liderada per Rotary Vic Osona. S’ha de dir que el gran esforç de tothom va permetre recollir seixanta dos milions sis-centes quaranta mil setanta de les antigues pessetes.


Compromís

Amb la recaptació del sopar "Il·lusions a Taula" ens comprometem a:

1. Crear un servei terapèutic que aplicarà les noves tecnologies per potenciar la intervenció precoç i la millora del pronòstic dels problemes de salut mental i addiccions dels joves (14-30 anys) de la comarca d’Osona

2. Adquirir eines i recursos tecnològics

3. Formar professionals en aquest àmbit

4. Aplicar de les diferents tecnologies en la recuperació dels joves amb problemes de salut mental i addiccions

5. Avaluar l’impacte de la intervenció i la possibilitat de replicar el model d’intervenció

Vols ser un col·laborador? És necessari Contacte

Parla amb nosaltres

© 2015. «Il·lusions a taula». All right reserved.