02’06’17 Il·lusions a Taula

Nit solidària d’Osona en benefici d’ADFO

  • Home
  • Organització

La nostre voluntat

La voluntat dels organitzadors és que el projecte aglutini tota la societat civil.

Sense la voluntat de la nostra comarca qualsevol projecte que es vulgui dur a terme està condemnat al fracàs. D’aquí que es demani a tothom la seva col•laboració segons les possibilitats de cadascú. Pretenem que el nostre projecte sigui un projecte de tots.

A l’any 2009 en el dossier de patrocini del sopar es deia:

“En un context de crisi com l’actual pot sorprendre a més d’un la iniciativa d’organitzar un acte d’aquesta naturalesa. La solidaritat i l’ajuda a organitzacions que estan treballant per millorar la vida als malalts, o als més desfavorits, no pot estar condicionat que l’economia estigui en un cicle expansiu o no. És precisament en aquests moments quan la gent que treballa amb ajudes de tercers té més difícil la seva supervivència. Els objectius òbviament s’han d’adequar a les expectatives de l’entorn i, per tant, seran més modestos el 2009 del que podrien haver estat en el moment àlgid del cicle econòmic. Però el món es mou i l’esforç que es pugui fer en aquest moment per col•laborar en projectes solidaris és molt més agraït. L’important és la qualitat no la quantitat.”

Aquesta idea és avui vigent, encara més que al maig del 2009, i com a mínim igual que el 2011, 2013 i el 2015. Tot i així, les vetllades del 2009, el 2011, el 2013 i el 2015 van ser un èxit en tots els aspectes i malgrat les dificultats, la nostra societat s’ha anat adaptant. Esperem repetir l’esperit que van impregnar els anteriors sopars.

Ens fem un favor a tots nosaltres, i tots els que ens envolten, finançant un programa que l’administració avui no pot dotar. Una detecció a temps del càncer salva vides, potser la nostra, o la d’una persona estimada.

Rotary Club de Vic-Osona

El Rotary Club de Vic - Osona organitza aquest esdeveniment des de l’any 2009 , any de la primera convocatòria el sopar Il•lusions a Taula. Podem dir que ja ha esdevingut un acte important a la nostra comarca.

En la primera edició del sopar solidari es varen recollir vuitanta-cinc mil euros, dels quals un 95% es van donar al Laboratori per la recerca del Càncer Infantil de la Fundació Sant Joan de Déu, i el cinc per cent restant van anar a la Fundació Rotary Internacional que els va destinar a la campanya que, a nivell mundial té endegada, de vacunació dels infants per tal d’eradicar la poliomielitis.


En la segona edició el projecte és va destinar a aconseguir recursos per a les noves instal•lacions del Tris-Tras, de l'Associació Sant Tomàs, que atén més de 550 nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge. Es varen poder recollir seixanta mil euros ,aproximadament ,que varen ser repartits en la mateixa proporció de l’edició anterior.

En la tercera edició, Il•lusions a taula va destinar els diners recaptats a fornir el Rebost solidari gestionat per Càritas, Creu Roja i l’Ajuntament de Vic, així com a altres entitats de la comarca com el Sarró de Manlleu. Es varen recaptar seixanta-un mil euros, dels quals tres mil es van destinar a la Fundació Rotary Inernacional i la resta al Rebost Solidari, en la seva major part, i al Sarró de Manlleu.

Les tres edicions han comptat amb una assistència que ha oscil•lat entre 600 i 700 persones, cada una d’elles.

Rotary Internacional és una organització internacional integrada per empresaris i professionals que dóna serveis humanitaris, fomenta l’ètica en totes les ocupacions i contribueix al desenvolupament de la pau i la bona voluntat a tot el món. Un milió dos-cents mil rotaris constitueixen els més de 32.000 clubs en 166 països diferents.

La solidaritat és un actiu de qualsevol societat avançada com la nostra. En una societat on totes les necessitats bàsiques estan cobertes els clubs rotaris han de treballar en àrees del seu entorn on la seva col•laboració en projectes interessants aporti un plus d’il•lusió. Un dels sectors on el nostre club ha esmerçat més esforços ha estat en l’atenció sanitària.(càncer, alzheimer, salut mental...), i aquesta edició tornem al càncer com objectiu. Però aquesta no és la única àrea on el Rotary club de Vic-Osona ha de treballar.

El nostre lema “Service Above Self” ens inspira a pensar en totes aquelles necessitats de diferents col•lectius del nostre entorn que poden necessitar de la nostra feina i esforç. L’esperit de Rotary queda recollit al segon lema de Rotary que diu “One profits most who serves best”.

Els clubs rotaris han de ser un reflex de la societat civil que els hostatgen i els envolten. El Rotary Club de Vic - Osona també. Per tant, les nostres inquietuds han de ser les inquietuds dels ciutadans de la nostra comarca, sinó no seríem el que hem de ser.

Associació disminuïts físics d'Osona

L’Associació Disminuïts Físics d’Osona, ADFO, som una entitat social declarada d’utilitat pública que va néixer l’any 1982. Persones afectades per alguna discapacitat física van unir-se per reivindicar la supressió de barreres.

Avui hem crescut (actualment som més de 500 socis), ens hem professionalitzat (ISO 9001:2008) i hem augmentat els serveis per estar sempre al costat de les persones afectades i al seu entorn. ADFO som una entitat de referència a la comarca d’Osona en la discapacitat física.

Perseguim un futur millor. Treballem per aconseguir una societat més inclusiva, accessible i respectuosa amb la discapacitat física i perquè totes les persones tinguin igualtat d’oportunitats. Estem al costat de les persones afectades i les seves famílies, assessorem administracions i empreses i sensibilitzem a la ciutadania.

SERVEIS ACCESSIBLES. Apropar els serveis a les persones. Una discapacitat no ha de ser una barrera. Oferim serveis especialitzats al costat de casa.

REDUCCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA. Donem autonomia a les persones i les acompanyem. Aconseguim reduir la dependència de les persones.

IMPACTE SOCIAL. Una discapacitat física afecta a tot l’entorn familiar. Els serveis que oferim des d’ADFO beneficien tant a la persona afectada com a tota la seva família i els cuidadors.

TRANSVERSALITAT. Parlem de: Accidents, ictus, seqüeles del càncer, malalties renals, i pulmonars, cardiopaties, malformacions, lesions cerebrals, ... Que poden ocasionar discapacitat física (motòrica i no motòrica) de manera temporals o permanent.

TERRITORI. Amb coordinació amb els serveis socials i serveis d’ocupació locals podem donar assistència especialitzada als 53 municipis de la comarca d’Osona.

UNA SOCIETAT CONCIENT. Campanyes de sensibilització. Tira’t amb cap (campanya d’estiu a les piscines), Posa’t al seu lloc (IES), Esports per a tots (Primària) .

Vols ser un col·laborador? És necessari Contacte

Parla amb nosaltres

© 2015. «Il·lusions a taula». All right reserved.