Set’21 Il·lusions a Taula

Nit solidària d’Osona en benefici de l’Associació Tapís i de la Fundació Humanitària Dr. Trueta

  • Home
  • Organització

La nostre voluntat

La voluntat dels organitzadors és que el projecte aglutini tota la societat civil.

Sense la voluntat de la nostra comarca qualsevol projecte que es vulgui dur a terme està condemnat al fracàs. D’aquí que es demani a tothom la seva col•laboració segons les possibilitats de cadascú. Pretenem que el nostre projecte sigui un projecte de tots.

A l’any 2009 en el dossier de patrocini del sopar es deia:

“En un context de crisi com l’actual pot sorprendre a més d’un la iniciativa d’organitzar un acte d’aquesta naturalesa. La solidaritat i l’ajuda a organitzacions que estan treballant per millorar la vida als malalts, o als més desfavorits, no pot estar condicionat que l’economia estigui en un cicle expansiu o no. És precisament en aquests moments quan la gent que treballa amb ajudes de tercers té més difícil la seva supervivència. Els objectius òbviament s’han d’adequar a les expectatives de l’entorn i, per tant, seran més modestos el 2009 del que podrien haver estat en el moment àlgid del cicle econòmic. Però el món es mou i l’esforç que es pugui fer en aquest moment per col•laborar en projectes solidaris és molt més agraït. L’important és la qualitat no la quantitat.”

Aquesta idea és avui vigent, encara més que al maig del 2009, i com a mínim igual que el 2011, 2013, 2015 i el 2017. Tot i així, totes les vetllades van ser un èxit en tots els aspectes i malgrat les dificultats, la nostra societat s’ha anat adaptant. Esperem repetir l’esperit que van impregnar els anteriors sopars.

Ens fem un favor a tots nosaltres, i tots els que ens envolten, finançant un programa que l’administració avui no pot dotar. Una detecció a temps del càncer salva vides, potser la nostra, o la d’una persona estimada.

Rotary Club de Vic-Osona

El Rotary Club de Vic - Osona organitza aquest esdeveniment des de l’any 2009 , any de la primera convocatòria el sopar Il•lusions a Taula. Podem dir que ja ha esdevingut un acte important a la nostra comarca.

En la primera edició del sopar solidari es varen recollir vuitanta-cinc mil euros, dels quals un 95% es van donar al Laboratori per la recerca del Càncer Infantil de la Fundació Sant Joan de Déu, i el cinc per cent restant van anar a la Fundació Rotary Internacional que els va destinar a la campanya que, a nivell mundial té endegada, de vacunació dels infants per tal d’eradicar la poliomielitis.


En la segona edició el projecte és va destinar a aconseguir recursos per a les noves instal•lacions del Tris-Tras, de l'Associació Sant Tomàs, que atén més de 550 nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge. Es varen poder recollir seixanta mil euros ,aproximadament ,que varen ser repartits en la mateixa proporció de l’edició anterior.

En la tercera edició, Il•lusions a taula va destinar els diners recaptats a fornir el Rebost solidari gestionat per Càritas, Creu Roja i l’Ajuntament de Vic, així com a altres entitats de la comarca com el Sarró de Manlleu. Es varen recaptar seixanta-un mil euros, dels quals tres mil es van destinar a la Fundació Rotary Inernacional i la resta al Rebost Solidari, en la seva major part, i al Sarró de Manlleu.

Les tres edicions han comptat amb una assistència que ha oscil•lat entre 600 i 700 persones, cada una d’elles.

Rotary Internacional és una organització internacional integrada per empresaris i professionals que dóna serveis humanitaris, fomenta l’ètica en totes les ocupacions i contribueix al desenvolupament de la pau i la bona voluntat a tot el món. Un milió dos-cents mil rotaris constitueixen els més de 32.000 clubs en 166 països diferents.

La solidaritat és un actiu de qualsevol societat avançada com la nostra. En una societat on totes les necessitats bàsiques estan cobertes els clubs rotaris han de treballar en àrees del seu entorn on la seva col•laboració en projectes interessants aporti un plus d’il•lusió. Un dels sectors on el nostre club ha esmerçat més esforços ha estat en l’atenció sanitària.(càncer, alzheimer, salut mental...), i aquesta edició tornem al càncer com objectiu. Però aquesta no és la única àrea on el Rotary club de Vic-Osona ha de treballar.

El nostre lema “Service Above Self” ens inspira a pensar en totes aquelles necessitats de diferents col•lectius del nostre entorn que poden necessitar de la nostra feina i esforç. L’esperit de Rotary queda recollit al segon lema de Rotary que diu “One profits most who serves best”.

Els clubs rotaris han de ser un reflex de la societat civil que els hostatgen i els envolten. El Rotary Club de Vic - Osona també. Per tant, les nostres inquietuds han de ser les inquietuds dels ciutadans de la nostra comarca, sinó no seríem el que hem de ser.

Fundació Humanitària Dr. Trueta

Millorem la qualitat de vida de les persones afectades per problemes greus de salut mental a través dels beneficis del treball.

Aquestes persones i els seus familiars viuen sota l’espasa de Demòcles de l’estigmatització, la reclusió a casa, l’aïllament i l’exclusió social. L’activitat laboral que desenvolupen al Centre Especial de Treball El Merma és per ells un estímul per sortir de casa, relacionar-se amb altres persones, millorar l’autoestima, alleujar el conflicte familiar i millorar el sentiment de benestar. L’activitat laboral es converteix en un complement terapèutic al tractament psiquiàtric i farmacològic.

Els ingressos de la Fundació Trueta, provenen principalment de fons propis (85%) i d’ajuts i subvencions privades i públiques (15%)

Les principals activitats econòmiques que ens permeten millorar la qualitat de vida de les persones a través dels beneficis del treball són la gestió de residus, principalment de medicaments (8Tn/mes), i la destrucció de documents confidencials (9Tn/mes).

L’increment notable d’empreses que confien la destrucció dels seus documents a la Trueta són moltes (destruïm 9Tn mensuals de documents), fet que ha provocat un desgast de la màquina destructora i que precisa una renovació.

Els ingressos anuals obtinguts no ens permeten fer una inversió d’un import tan elevat, i per això hem de recórrer a la sol·licitud d’ingressos externs.

La renovació de la destructora de paper ens permetrà seguir amb l’activitat econòmica de destrucció de documents i poder oferir un futur laboral a persones amb problemes greus de salut mental, que sovint no tenen cap altra oportunitat laboral que la de treballar en un entorn laboral protegit que vetlli per les seves capacitats i no per la seva productivitat.

Els gairebé 30 anys de trajectòria de la Trueta, ens avalen per poder garantir la viabilitat i transparència del projecte.

Associació Tapís

LDes de l’Associació Tapís acompanyem les persones pel seu empoderament. Per una societat més Justa des de l’any 1984. L’entitat sense ànim de lucre i empresa d’inserció, compta amb un equip de persones professionals del sector social, principalment, el qual posa tota la seva experiència, professionalitat, dedicació i vocació a les persones ateses, generant oportunitats laborals i contribuint en la seva formació.

L’any 2015 l’Ajuntament de Vic va cedir una part d’una Nau situada a Vic, al Carrer Isidre Blanch Molist a l’Associació Tapís per traslladar-hi la seu social i totes les seves activitats, a fi d’optimitzar recursos i disposar d’un espai digne per continuar desenvolupant la nostra feina i promovent oportunitats laborals a aquells qui més ho necessiten. La rehabilitació que precisa aquest espai és molt quantiosa i precisa de més donacions, col·laboracions i inversions que les fetes fins al moment a fi de poder acomplir el primer dels objectius del Pla Estratègic dissenyat enguany arrel de la pandèmia.

I és que de fet, aquest Pla Estratègic 2021-2025 de Tapís proposat des de la gerència a la Junta Directiva a finals del 2020, va ser promogut principalment per la inestable situació generada per la COVID19 envers l’entitat i les persones ateses. El trasllat a la Nau és un dels primers objectius plantejats ja que aquest pot representar la millora de la gestió interna i externa de l’entitat, amb la finalitat de créixer en volum de feina i qualitat, tant per part de l’entitat mateixa i l’empresa d’inserció, com pel que fa a professionals i augmentar el nombre de persones ateses.

Treballs i Serveis Tapís, l’empresa d’inserció laboral de l’Associació Tapís, és la primera d’aquesta tipologia creada a Osona.

Actualment gestionem el residu tèxtil d’Osona i el Lluçanès a través del programa Roba Amiga amb més de 90 bústies taronges repartides per tot el territori osonenc. Disposem de convenis signats amb més de 40 ajuntaments, donant cobertura a més del 90% de la població d’Osona i el Lluçanès.

L’any 2020 es van recollir 372.893 kg de roba que van ser tractats mitjançant persones en risc d’exclusió social de la secció El Fil donant-li diferents sortides. Una part d’aquesta roba es va vendre a la botiga de segona mà del Fil, un total de 8.389 peces un 40% menys que l'any 2019 degut a la pandèmia.

A Treballs i Serveis Tapís, durant el 2020 es van contractar 16 persones mitjançant contractes d’inserció i amb la mecanització i modernització de la gestió tèxtil aquestes augmentarien l’any 2021 i posteriors.

Ja fa temps doncs, que treballem en el sector tèxtil i l’economia circular, i tenint en compte el panorama que d’ara al 2025 hi haurà en vers aquest sector creixent, sabem que apostar en invertir per aquesta activitat econòmica ens pot generar aquell impacte en vers a l’entitat que necessitem, podent augmentar el nombre de persones ateses. Volem seguir essent referents a la comarca en la gestió del tèxtil i en la contribució d’una economia circular d’aquest sector, en resposta a una necessitat social i ambiental emergent i prioritària.

Vols ser un col·laborador? És necessari Contacte

Parla amb nosaltres

© 2015. «Il·lusions a taula». All right reserved.