Set’21 Il·lusions a Taula

Nit solidària d’Osona en benefici de l’Associació Tapís i de la Fundació Humanitària Dr. Trueta

Objecte

LLa solidaritat de la nostra comarca queda ben reflectida en diverses iniciatives que es porten a terme a Osona cada any.

Des del Rotary de Vic-Osona hem volgut aportar el nostre esforç i posar a disposició la nostra dedicació en favor d’una causa que creiem que mereix tota l’atenció de la nostra societat.


Hem apostat per dues entitats que treballen amb una mateixa finalitat, que es complementen i que tot i tenir els seus propis projectes, col·laboren i treballen enxarxades. Aquesta ocasió n’és també un exemple.


Projecte

FUNDACIÓ TRUETA

La Fundació Trueta és una entitat privada d’iniciativa social, catalana, sense ànim de lucre, que neix l’any 1993 amb un ambiciós objectiu: contribuir a fer un món millor. Paraules majors que s’han anat concretant al llarg de la seva existència en accions sustentades en 3 pilars: la cura del medi ambient, la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental i la cooperació al desenvolupament.

ASSOCIACIÓ TAPÍS

L’Associació Tapís, és una entitat sense ànim de lucre, creada l’any 1984 per donar resposta a les necessitats de les persones amb risc d’exclusió social de la comarca d’Osona. Actualment treballem amb un col·lectiu de joves, principalment en situació administrativa irregular, els quals són els que es troben amb menys oportunitats i més dificultats alhora d’inserir-se social i laboralment. Fer una societat més justa sempre ha estat la nostra missió, i per això l’any 2000 es va crear Treballs i Serveis Tapís, Empresa d’Inserció, des de la qual també es treballa per a la inserció sociolaboral de col·lectius en situació de risc d’exclusió social, mitjançant activitats econòmiques que ens serveixen “d’excusa” per realitzar processos d’acompanyament a persones contractades durant màxim 3 anys.

Una feina, és una oportunitat laboral entesa com quelcom més…

Per a la majoria de persones el treball significa una font d’ingressos i la remuneració econòmica és una raó primordial per treballar. Tanmateix, la compensació econòmica no és l’única funció associada al treball, perquè el treball comporta una activitat física i mental, suposa autocontrol i disciplina per desenvolupar tasques concretes, exigeix responsabilitat personal, afavoreix la relació amb altres persones, és una oportunitat per establir noves coneixences, permet fer amistats, facilita connexions efectives i potencia l’autoestima. El treball és integrador, el treball ens vincula a la societat i facilita una vida normalitzada. El treball estimula l’economia i és una porta a l’educació i a la participació en la comunitat.


Compromís

Amb la recaptació del sopar "Il·lusions a Taula" ens comprometem a:

Adquisició de nova maquinària i l’adequació de l’espai de la tria i emmagatzematge per la modernització de la gestió del tèxtil 39.554,20€.
Adquisició de nova maquina destructora és de 18.889,75€

Total objectiu: 58.443,95€

Vols ser un col·laborador? És necessari Contacte

Parla amb nosaltres

© 2015. «Il·lusions a taula». All right reserved.